Verkiezingsuitslag TSG

Op de Thorbecke hebben 395 leerlingen hun stem uitgebracht en hier is de grootste partij D66, gevolgd door GroenLinks en VVD.