Verkiezingsuitslag TSG

Op de Thorbecke hebben 395 leerlingen hun stem uitgebracht en hier is de grootste partij D66, gevolgd door GroenLinks en VVD.

Op de dag van de gewone verkiezingen kijk ik naar de uitslag van de landelijke scholierenverkiezingen. Er hebben ruim 13.0000 leerlingen hun stem uitgebracht en volgens hen wordt GroenLinks de grootste partij, gevolgd door de VVD en D66. PVV scoort veel lager dan bij de vorige verkiezingen, toen de PVV de grootste partij onder scholieren werd.
(Overzicht landelijke verkiezingsuitslag: Historie Verkiezingsuitslagen)

Ook op de TSG zijn er minder leerlingen dan voorgaande verkiezingen die op de PVV stemmen.

Een vooruitblik op de komende uitslag?

-Mevrouw Van ’t Hof