Toetsweken en sociale veiligheid

Op donderdag 17 februari was er weer een leerlingenraadvergadering tijdens het 8e uur. We hebben het gehad over de bijeenkomst van de leerlingen- en studentenraden in Zwolle, over onze laatste toetsweek en over de sociale veiligheid op onze school.

Toetsweek
We hebben ook weer gekeken naar wat de problemen zijn tijdens toetsweken en hoe we deze kunnen oplossen. Bijvoorbeeld dat het handiger zou zijn als docenten eerder de klas in komen en al bij binnenkomst controleren wie er zijn, zodat je niet in onnodige tijdnood komt.

Sociale veiligheid
Wat zijn de problemen bij ons op school en wat kunnen wij daaraan veranderen en verbeteren? Bij ons op school zijn er in vergelijking met andere scholen niet veel problemen, maar de problemen die er zijn of kunnen komen willen we zoveel mogelijk voor zijn. Daarover hebben we een lange tijd gepraat. Over dit onderwerp valt veel te vertellen en veel te discussiëren, daarom zal dit de komende vergadering weer op het programma staan.

Bijeenkomst leerlingen- en studentenraden
Allemaal leerlingen- en studentenraden van het vo, mbo en hbo zijn bij elkaar gekomen om te kijken wat je allemaal van elkaar kan leren. Daarvan heeft onze leerlingenraad ook wat opgestoken. Met deze ideeën en informatie gaan wij onze leerlingenraad verbeteren.